Centrum
Monitorowania
Obiektów

Oferowany przez nas system, zapewni bezpieczeństwo oraz ochronę Twojej firmy. Bądź bezpieczny, dzięki naszym nowoczesnym
i sprawdzonym rozwiązaniom.

Skontaktuj się z nami

Digital Patrol

Skorzystaj z ochrony wspomaganej najnowszą technologią. Zastosowanie robotów patrolujących i dronów wspomoże w prawidłowym nadzorowaniu obiektów i wprowadzi Twoje zabezpieczenia na nowy poziom.

Najnowsze trendy w monitorowaniu

Obserwujemy ciągłe zmiany w zakresie podejścia do monitoringu, coraz więcej podmiotów gospodarczych
przekonało się do korzyści jakie przynosi zlecenie dodatkowych usług Centrum Monitorowania.
Poniżej przedstawiliśmy kilka przykładów zadań, które najczęściej są nam dodatkowo powierzane,
a które mogą znacząco wesprzeć pracę innych działów przedsiębiorstwa.

Kontrola przyjęcia i wydania towarów z magazynu

55%

Monitoring parametrów pracy serwerowni

28%

Zarządzanie obrotem narzędziami

17%

Kontrola przestrzegania przepisów ppoż i BHP

70%

Korzystając z Centrum Monitorowania Obiektów, łącząc system telewizji przemysłowej z technologią RFID przy wsparciu oprogramowania podniesiesz poziom ochrony majątku, a dodatkowo uzyskasz wsparcie dla procesów utrzymania ruchu np. takich jak kierowanie narzędziownią, a w przypadku magazynowania towarów znacząco zaoszczędzisz czas poświęcany na inwentaryzację i kontrolę stanów.

Powierzając zadania CMO możesz zmniejszyć ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych związanych z awariami sprzętu (np. kontrolując warunki pracy serwerowni), zapobiec łamaniu przepisów ppoż. (np. wykrywając przypadki zastawiania dróg ewakuacji), czy wykryć nieprzestrzeganie przepisów BHP (np. palenie w miejscach niedozwolonych, nie korzystanie ze środków ochrony osobistej)

Nowoczesne technologie w systemach monitoringu

Rozbudowana oferta Centrum Monitorowania, tworzona jest w oparciu o najnowsze
rozwiązania technologiczne oraz wymagające potrzeby naszych klientów.

IVS

Inteligentna analiza obrazu  to oprogramowanie, które pozwala na wykrywanie zdarzeń o wcześniej zdefiniowanych kryteriach co umożliwia automatyzację pracy operatorów.

AI

Sztuczna inteligencja wspomaga rozpoznawanie i indeksowanie obrazów co umożliwia wykrywanie i śledzenie obiektów, a także ustalonego typu zachowań.

AR

Rzeczywistość rozszerzona wspomaga obrazowanie danych poprzez ulepszenie lub rozszerzenie obrazu o wygenerowaną dodatkową wirtualną warstwę informacji.

RFID

Wykorzystanie fal radiowych do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu.

Drony

Bezzałogowe statki powietrzne jako mobilny komponent platformy systemu monitorowania wizyjnego umożliwiają patrolowanie obiektów bez udziału POF.

Termowizja

Technologia termowizji pozwala obrazować emisję cieplną przedmiotów i organizmów żywych, a informacja ta jest następnie w odpowiedni sposób graficznie interpretowana na wyświetlaczu urządzenia.

Uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego

zintegrowanego z systemami ostrzegania – SPP, SSWiN itp.


1. Wizja lokalna obiektu

Współpracę rozpoczynamy od niezobowiązującego spotkania, na którym poznamy Twoje potrzeby, wspólnie określimy cele, dokonamy przeglądu obecnie zainstalowanych urządzeń pod kątem technicznych możliwości wykorzystania ich  w nowym systemie.
← Ustalenie celów
← Inwentaryzacja infrastruktury
← Określenie wymagań

2. Przygotowanie koncepcji systemu

Biorąc pod uwagę wszystkie wytyczne opracowujemy spójną koncepcję zintegrowanego systemu zabezpieczeń ściśle dopasowaną do potrzeb. 
Następnie przeprowadzamy prezentację proponowanych rozwiązań, uzupełnioną kosztorysem szacunkowym dostawy i montażu sprzętu.
Opracowanie rozwiązania →
Konsultacje koncepcji →
Demonstracja funkcjonalności →

3. Oferta na wykonanie systemu

Otrzymasz od nas dokument, w którym opiszemy wykonanie lub rozbudowę istniejącego systemu, dokładnie wyjaśnimy ile kosztuje każdy etap tej inwestycji, a przed podjęciem końcowej decyzji udzielamy Ci wszystkich potrzebnych wyjaśnień, przedstawiamy warianty rozwiązań.
← Dokładna specyfikacja prac
← Kosztorys wykonania instalacji
← Określenie warunków dostawy i montażu

4. Zlecenie wykonania inwestycji

Projekt wykonawczy przygotowuje doświadczona kadra, wtedy właśnie często rozwiązywane są problemy techniczne,
które ujawniono na wcześniejszym etapie. 
Opracowanie projektu wykonawczego →
Dodatkowe konsultacje →
Akceptacja i końcowe ustalenia →
Wybór dostawców →
Zamówienie sprzętu →
Potwierdzenie terminów dostaw →

5. Opracowanie projektu wykonawczego

Aby maksymalnie ułatwić Ci pracę opracujemy projekty proponowanych systemów, dostarczymy także kompletne dokumentacje techniczne, wzory umów, opisy i założenia funkcjonalne dopasowane do Twoich potrzeb.
← Serwerowni
← Instalacji zasilania
← Instalacji teletechnicznych

6. Zgłoszenia dokumentacji przyłączeniowej do OSD

7. Pozyskanie finansowania

Współpracujemy zarówno z inwestorami,
jak i firmami instalatorskimi – możemy zaproponować sprawdzonego i solidnego wykonawcę o odpowiednich do skali projektu kompetencjach praktycznie z każdego krańca Polski.
← Kredytu, 
← Leasingu
← Dotacji

8. Budowa / rozbudowa systemu ZT

Całość instalacji odbywa się pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia
Zajmiemy się kompleksowo wykonaniem oraz przeszkoleniem operatorów oraz obsługą serwisową systemów niskoprądowych.
Wykonanie infrastruktury na potrzeby instalacji →
Ułożenie okablowania i montaż urządzeń →
Testy →

9. Odbiory końcowe

Po zakończeniu prac instalacyjnych nadajemy systemowi ostatnie szlify – nasi specjaliści na miejscu sprawdzają zgodność całej instalacji z zasadami sztuki i poprawność działania każdej funkcji. Daje Ci to pewność, że dostarczony przez nas system zapewni bezpieczeństwo najwyższej próby na długie lata, bez niepotrzebnych awarii i komplikacji.

10. Opracowanie procedur bezpieczeństwa

W zakresie przepisów RODO →
W sprawie zapisywania i przechowywania obrazu →
Dostępu do serwerowni i pokoju →
Instrukcji eksploatacji →

11. Etap eksploatacji

← Szkolenia i Helpdesk 24/7
← Gwarancja 
← Konserwacja urządzeń

12. Rozbudowa systemu

Specjalne rabaty →
Finansowanie →
Najnowsze rozwiązania →

MONITORING

TERENÓW
LOGISTYCZNYCH

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY ▶

MONITORING

PORTÓW
PRZEŁADUNKOWYCH

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY ▶

MONITORING 

INWESTYCJI 
INFRASTRUKTURALNYCH

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY ▶

Akademia Bezpieczeństwa Cywilnego

Kasyna i salony gier. Prawne obowiązki, ograniczenia i wymagania w zakresie wykorzystania systemów monitorowania. Seria: „Monitoring, a przepisy prawa” – część 3.

Czy w kasynie gry lub salonie gry na automatach muszę zainstalować monitoring? TAK – obowiązkowy monitoring Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w art. 15b. nakłada na podmiot prowadzący działalność w zakresie gier na urządzanych w kasynie gry oraz salonie gry na automatach obowiązek zainstalowania audiowizualnego…

Czytaj dalej →

Miejsca magazynowania i składowania odpadów. Obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami w zakresie wizyjnego systemu kontroli. Seria: „Monitoring, a przepisy prawa” – część 2.

Czy wiesz, jakie obowiązki nakłada ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach? ART. 25  6a. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie…

Czytaj dalej →

Szkoły i placówki oświatowe. Prawne obowiązki, ograniczenia i wymagania w zakresie wykorzystania systemów monitorowania. Seria: „Monitoring, a przepisy prawa” – część 1.

Monitoring, a przepisy prawa. Czy w SZKOLE mogę zainstalować monitoring? Tak, zgodnie z art. 108a pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,  “Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub…

Czytaj dalej →

Zapraszamy do współpracy

Skontaktuj się z nami i zobacz, co jesteśmy w stanie dla Ciebie zrobić.

Skontaktuj się z nami

Zamów bezpłatną rozmowę już teraz, a my oddzwonimy w przeciągu 24 godzin.

  Wyślij wiadomość, a my odpowiemy!

   Zapraszamy do zadawania pytań!

    Zapraszamy do zadawania pytań!

     Zapraszamy do zadawania pytań!

      Wyślij wiadomość, a my odpowiemy!